Notariāli tulkojumi – Kas jāzina par tulkojumiem ar notariālu apstiprinājumu?


08.01.2020

Notariāli apstiprināts tulkojums nav nepieciešams visos gadījumos, bet gan tikai tajos gadījumos, kad tas ir noteikts LR normatīvajos aktos, kā piemēram, Zemesgrāmatu likumā vai Komerclikumā. Notariāli apstiprināti tulkojumi ir derīgi, ja pie oriģinālā dokumenta tiek pievienots tulkojums, kuru apliecina kvalificēts tulkotājs un kura parakstu apliecina zvērināts notārs. Ja iestādēs tiek iesniegti dokumenta tulkojumi tikai ar tulkotāja parakstu, institūcijas var pieprasīt tulkotāja apliecinājumu ar notariālu apstiprinājumu. Apliecinot tulkotāja parakstu citā valstī, jāņem vērā, ka arī apliecinājuma uzraksts būs jātulko un vēlreiz jāapliecina pie zvērināta notāra.

Svarīgi zināt, ka Latvijā nav izveidots zvērināta tulka institūts, kaut arī daudzi tulkošanas biroji maldina klientus par šāda pakalpojuma pieejamību. Zvērināts notārs apliecina profesionāla tulka parakstu, pārliecinoties par dokumenta tulkotāja izglītību vai kvalifikāciju, kā arī var brīdināt par tulkotāja atbildību saskaņā ar LR Krimināllikuma 300. un 302. pantu. Izņēmuma gadījumos zvērināts notārs pats var apliecināt tulkojuma pareizību, bet šādas prasības pārsvarā ir tikai Krievijas vēstniecībai.

Mūsu tulkošanas birojs – RT Tulkojumi piedāvā kvalitatīvus notariāli apstiprinātus tulkojumus. Ja jums rodas neskaidrības vai jautājumi par notariāli apstiprinātiem tulkojumiem, droši sazinieties ar mūsu tulkošanas biroju, un mēs atbildēsim uz jebkuru jautājumu un neskaidrību.