Rakstiskie tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi ir vispieprasītākais mūsu tulkošanas biroja sniegtais pakalpojums. Mūsu profesionālie valodu speciālisti veic jebkura temata un formāta tekstu tulkojumu jebkurā valodu kombinācijā. Garantējam konfidencialitāti un norunāto termiņu ievērošanu. Tulkošanas biroja RT Tulkojumi tulki strādā ar dažādu nozaru tekstiem bez papildus uzcenojuma, ievērojot mērķvalodas gramatikas un pareizrakstības likumus, terminoloģijas precizitāti un specifisko valodas stilu, īstenojot klienta prasības un norādījumus. Mūsu plašā tulkotāju un citu valodu speciālistu datu bāze, kā arī globālais sadarbības partneru tīkls nodrošina iespējas izveidot katram tulkošanas projektam atbilstošu un profesionālu komandu. Apjomā lielāku un sarežģītāku projektu gadījumā, izmantojam dažādas tulkošanas atmiņas programmas jeb CAT (Computer Aided Translations), kas būtiski uzlabo tulkošanas ātrumu un terminoloģijas konsekvenci, kā arī ļauj klientam ietaupīt.

Tulkojumi ar notariālo apliecinājumu

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments. Dokumentā ir jābūt sekojošai informācijai: dokumenta nosaukums, dokumenta izdevējs, dokumenta izdošanas datums, dokumenta izveides, izdošanas un parakstīšanas vietas nosaukums, paraksts (-i). Tulkojumu kopā ar oriģinālu uzrāda zvērinātam notāram, kas tos salīdzina un apstiprina. Ja Jums ir nepieciešams apliecināt arī dokumenta kopiju, tad jāņem vērā, ka, iesniedzot dokumentu  tulkošanai, jebkurā gadījumā būs nepieciešams iesniegt arī dokumenta oriģinālu, lai to pēc paredzētās procedūras varētu iesniegt notāram.

Tulkojumi ar biroja apliecinājumu

Ja normatīvos aktos nav noteikts citādāk, tulkojamajiem dokumentiem var būt nepieciešams tikai tulka vai tulkošanas biroja apliecināts tulkojums. Tulkojumu apliecina tulkošanas birojs ar tulka parakstu vai biroja zīmogu. Tulkojumu birojs var apliecināt jebkuru tulkojumu – gan juridiski spēkā esošu dokumentu, gan vienkāršu tekstu. Līdz ar to, pirms tulkojuma pasūtīšanas, vēlams noskaidrot, vai iestādē, kurā nepieciešams iesniegt tulkojamo dokumentu, drīkst to iesniegt ar tulkošanas biroja apliecinājumu. Pretējā gadījumā Jūsu dokumentam būs nepieciešams notāriāls apliecinājums.

Dokumentu legalizācija un Apostille

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sastādīti publiskie dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Tradicionāli šo funkciju veic ārlietu dienesti un diplomātisko pārstāvniecību konsulārās amatpersonas. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas ir 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar apliecinājumu "Apostille" Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Ar "Apostille" apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai attiecīgās valsts iestādēs bez jebkādas citas papildus apstiprināšanas. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas nav 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts, tad to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam attiecīgās valsts, kurā dokuments tiks iesniegts, kompetentā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā vai diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā). Tulkošanas birojs “RT Tulkojumi” nodrošina pilna servisa tulkojumus un iesniedzot dokumentus pie mums, atpakaļ saņemsiet tulkojumu legalizētu vai ar Apostille.

Mutiskie tulkojumi

Tulkošanas birojs RT Tulkojumi piedāvā dažādus mutiskās tulkošanas pakalpojumus. Lai Jūsu lietišķā tikšanās, seminārs, konference vai pasākums noritētu veiksmīgi ar visu dalībnieku iesaistīšanu, nodrošinām secīgo (konsekutīvo) un sinhrono tulkošanu. Nepieciešamības gadījumā veicam arī tulkošanu pa tālruni vai Skype, kā arī piedāvājam tulka pakalpojumus ārzemju braucienu laikā vai, sagaidot ārvalstu partneru delegāciju Latvijā. Mūsu profesionālie un augsti kvalificētie tulki veic arī filmu dublēšanu.

Tekstu koriģēšana

Ja dokumentam jau ir veikts tulkojums, taču Jūs vēlaties pārbaudīt tā kvalitāti, piedāvājam veikt teksta korekciju, rediģēšanu un valodas stila uzlabošanu. Tāpat teksta korekciju varam veikt dokumentiem, kas jau oriģināli ir sastādīti latviešu vai svešvalodā. Teksta korekciju uzņēmumā RT Tulkojumi nodrošina tikai tie speciālisti, kuriem attiecīgā mērķvaloda ir dzimtā. Garantējam, ka mūsu speciālisti veiks rūpīgu iesniegtā teksta pārbaudi, novēršot gramatikas, pareizrakstības, interpunkcijas un stila kļūdas, kā arī jebkuras terminoloģijas nepilnības.

Mājaslapu tulkošana

Mūsdienās viens no svarīgākajiem informācijas ieguves avotiem ir internets. Lai atvieglotu, uzlabotu un paplašinātu komunikāciju ar Jūsu klientiem, piedāvājam veikt mājaslapu tulkošanu. RT Tulkojumi ne vien parūpēsies par to, lai tulkojums tiktu veikts ātri, precīzi, ievērojot nepieciešamo terminoloģiju un klienta norādījumus, bet gan arī par izdevīgu samaksu. Piedāvājam veikt arī mājaslapas tekstu korekciju (skat. sadaļā “Tekstu koriģēšana”).

piesakies